Kontakt

Ordförande: Signe Undestam

0707-398975

instagram: signeun

signeundestam@gmail.com


Vice ordförande: Karl Bergholtz

0768-788181

instagram

karl.bergholtz@hotmail.com


Kassör: Rasmus Rosén

0706-155558

senghelli.eu@hotmail.com


Sekreterare: Johan Silebäck Berneryd

0705-187382

Johan.berneryd@mail.com


Jesper Centerhorn

0704-466141

jeppec96@gmail.com

Den lilla stationen med det stora hjärtat