Om radio

Att lyssna på radio har under hela 1900-talet varit ett bra sätt att ta del av ny information, nyheter och för att få underhållning. Trots att det är ett medium som är äldre än TV så är det än idag ett populärt sådant.

Vad är radio?

Trots att radion har varit en del av vår vardag sedan långt tillbaka i tiden är det inte så många som har koll på vad radio faktiskt är för något. Kort sagt är det radiovågor som skickas trådlöst från en sändare till en mottagare, till exempel från en radiostation till en radioapparat. Förutom att radion kan användas för att sprida information, kunskap, nyheter och underhållning så är det också ett kommunikationsmedel. Radiovågor är inte något vi kan se med våra egna ögon och är nära besläktat med ljuset. Vi kan inte se det, men vi kan uppfatta resultatet av det. Till exempel när vi slår på radion.

Radiovågor är ett naturfenomen

Visste du att radiovågor går att hitta i naturen? de allra äldsta radiovågorna skapades i samband med big bang. Dessa radiovågor är något som forskare fångar in för att få mer information kring världens och universums skapelse. Radiovågor är ett naturfenomen som har ett samband med elektricitet och magnetism och kan till exempel hittas i åskväder.

Radions historia

Idag kan vi lyssna på radio lite när och hur vi vill. Men för att radion skulle bli en så vanlig och lättillgängligt medium som det är idag krävdes det en hel del forskning.

Redan på 1800-talet förstod man att elektricitet och magnetism hörde samman men det skulle dröja ett tag innan radion var uppfunnen. Det råder en del oklarheter kring vem som var först.

De första radiosignalerna bestod av morsesignaler och detta skedde kring år 1900. Omkring 20 år senare, alltså på 1920-talet utvecklades elektronrören och det var nu radio blev en blandning mellan prat och musik.

Det var också på 1920-talet som radio började sändas i Sverige. I början sändes alla program live men på 1930-talet började man spela upp förinspelade program med hjälp av en lackskiva som sedan skulle ersättas med en bandspelare.

Idag sker det mesta digitalt och radio sänds både live och förinspelat. Du kan lyssna på radions direktsändningar via en radioapparat eller på webben. Dessutom släpps många populära radioprogram som podcast och du kan lyssna på dina favoritradioprogram när det passar dig.

Public service eller kommersiellt finansierat

De första radiokanalerna var i samhällets tjänst, det vill säga public service. Dessa radiokanaler finansieras via staten. Länge hade public service totalt monopol på radiokanalerna i Sverige. Men på 1990-talet började flera kommersiella alternativ dyka upp där programmen avbryts med betalda reklamannonser. Några exempel på det är Rix FM och Mix Megapol. Idag lyssnar omkring 70% av svenskarna på radio.