Om Sveriges radio

Sveriges radio var först med att sända radio i Sverige. I den här delen får du veta mer om Sveriges Radio.

Historia

År 1924 bildades AB Radiotjänst som sedan skulle bli till Sveriges Radio. Från början sände de bara ett par timmar på kvällen för att förmedla de senaste nyheterna men snart breddades kanalen med bland annat utbildningsprogram för barn. Radion blev särskilt viktig under beredskapstiden och radion var något man samlades kring för att ta del av det senaste som hänt. Idag är Sveriges radio stora radioproducenter som både producerar program för att underhålla, utbilda och för att förmedla de senaste nyheterna. Idag består Sveriges radio av flera olika radiokanaler vilket är P1, P2, P3 och P4. P4 har lokala radiostationer över hela landet och sänder därför delvis lokala program. De övriga är rikstäckande.

Public service

Sveriges Radio bedrivs i allmänhetens tjänst. Det betyder att de inte är kommersiellt finansierade och ägs av staten. Det betyder att deras utbud ska vara något för alla att verksamheten ska bedrivas självständigt utan någon påverkan av politik eller kommersiella syften. Syftet med public service är att alla medborgare ska ha tillgång till opartisk och mångsidig information.