hannah

Om Sveriges radio

Sveriges radio var först med att sända radio i Sverige. I den här delen får du veta mer om Sveriges Radio.

Historia

År 1924 bildades AB Radiotjänst som sedan skulle bli till Sveriges Radio. Från början sände de bara ett par timmar på kvällen för att förmedla de senaste nyheterna men snart breddades kanalen med bland annat utbildningsprogram för barn. Radion blev särskilt viktig under beredskapstiden och radion var något man samlades kring för att ta del av det senaste som hänt. Idag är Sveriges radio stora radioproducenter som både producerar program för att underhålla, utbilda och för att förmedla de senaste nyheterna. Idag består Sveriges radio av flera olika radiokanaler vilket är P1, P2, P3 och P4. P4 har lokala radiostationer över hela landet och sänder därför delvis lokala program. De övriga är rikstäckande.

Public service

Sveriges Radio bedrivs i allmänhetens tjänst. Det betyder att de inte är kommersiellt finansierade och ägs av staten. Det betyder att deras utbud ska vara något för alla att verksamheten ska bedrivas självständigt utan någon påverkan av politik eller kommersiella syften. Syftet med public service är att alla medborgare ska ha tillgång till opartisk och mångsidig information.

Lyssna på radio

För dig som är nyfiken på att börja lyssna på radio finns det idag flera olika sätt att göra det på. I den här delen får du därför veta hur du gör för att lyssna på radio.

På en radioapparat

När radion först lanserades kunde man enbart göra det via en radioapparat. Trots att apparaten funnits lika länge som radion själv så är det fortfarande ett vanligt och bra sätt att lyssna på radio. På en radioapparat behöver du ställa in den radiokanal du vill lyssna på. Du kan lyssna både på lokalradio och rikstäckande radio.

På bilstereon

Gillar du att lyssna på radio när du åker bil kan du söka efter radiokanaler och lyssna live via din bilstereo. För att ta reda på vilken frekvens radiokanalerna ligger på behöver du använda dig av en sökmotor eftersom det är olika beroende på vart i landet du befinner dig.

Via webben

Om du vill slippa söka efter radiokanaler på din radioapparat kan du använda dig av internet. De flesta radiokanaler har en webbsida där du kan lyssna på radio live. Ibland kan du också lyssna på radioprogram i efterhand vilket kallas för en podcast.

På appar

Sedan kan du också lyssna på radio via appar. Sveriges radio har en app där du kan lyssna på deras program live. men du har även tillgång till de olika programmen i poddformat som du kan lyssna på när och hur du vill. För dig som föredrar poddformatet kan du hitta många av dina favoritprogram via appar. Till exempel Spotify. Gillar du till exempel att lyssna på Morgonpasset i P3 släpps programmet som podd efter att det sänts live.

Olika radiokanaler

Idag finns det ett brett utbud på radiokanaler att lyssna på. I den här delen har vi valt att fokusera på svenska radiokanaler. Här är redogör vi för några av de mest populära radiokanalerna.

P3

P3 är Sveriges radios ungdomskanal och fokuserar på att producera innehåll för den yngre publiken. Några exempel på populära radioprogram som P3 producerar är musikguiden, eftermiddag i P3 och morgonpasset i P3.

Bandit Rock

Bandit rock är radiokanalen för dig som älskar alla typer av rock. Radiokanalen är kommersiell och har funnits sedan år 2004.

Rix FM

Rix FM är en kommersiell radiokanal som når ungefär en miljon lyssnare varje dag. Deras slogan är “bäst musik just nu” och spelar därför populärmusik. Rix morronzoo är Rix FMs morgonprogram. Radiokanalen har funnits sedan år 1993. Förutom att det är en populär radiokanal så är kanalen också känd för sin årliga musikfestival som heter Rix FM festival.

Mix megapol

Mix megapol är en annan kommersiell radiokanal som började sina sändningar år 1994. Precis som namnet antyder så spelar de en mycket blandat kompott av populärmusik, både från nutid och gamla hits. Gry Forsell med vänner är mix megapols morgonprogram. Ett annat exempel på ett populärt program på mix megapol är Maracas.

NRJ

NRJ är en kommersiell radiokanal som funnits sedan år 1993. Deras slogan är “hit music only” och är en kanal för dig som älskar hits. Radiokanalen finns i flera länder, bland annat i Frankrike där den första varianten av kanalen startade.

P4

P4 är en annan av Sveriges radios radiokanaler. Det som gör denna radiokanal unikt är att de sänder en hel del lokalradio och har därför radiostationer över hela landet. Men de sänder också rikstäckande program i kanalen. Kanalen vänder sig främst till en vuxen publik och spelar musik därefter. Några exempel på populära program i P4 är Karlavagnen, P4 extra, melodikrysset och Lantz i P4.

P1

En annan av Sveriges radios kanaler är P1 som även den riktar sig till en vuxen publik. Deras program fokuserar på samhälle, vetenskap och kultur. Några exempel på populära program i P1 är P1 morgon, studio ett, Nordegren & Epstein i P1, på minuten och sommar i P1.

Star FM

Star FM är ännu ett exempel på en kommersiell radiokanal. Radiokanalen har funnits sedan år 2016 och deras slogan är ” de bästa låtarna från 70-, 80- och 90-talen” vilket beskriver bra vilken typ av musik som spelas på kanalen.

Om radio

Att lyssna på radio har under hela 1900-talet varit ett bra sätt att ta del av ny information, nyheter och för att få underhållning. Trots att det är ett medium som är äldre än TV så är det än idag ett populärt sådant.

Vad är radio?

Trots att radion har varit en del av vår vardag sedan långt tillbaka i tiden är det inte så många som har koll på vad radio faktiskt är för något. Kort sagt är det radiovågor som skickas trådlöst från en sändare till en mottagare, till exempel från en radiostation till en radioapparat. Förutom att radion kan användas för att sprida information, kunskap, nyheter och underhållning så är det också ett kommunikationsmedel. Radiovågor är inte något vi kan se med våra egna ögon och är nära besläktat med ljuset. Vi kan inte se det, men vi kan uppfatta resultatet av det. Till exempel när vi slår på radion.

Radiovågor är ett naturfenomen

Visste du att radiovågor går att hitta i naturen? de allra äldsta radiovågorna skapades i samband med big bang. Dessa radiovågor är något som forskare fångar in för att få mer information kring världens och universums skapelse. Radiovågor är ett naturfenomen som har ett samband med elektricitet och magnetism och kan till exempel hittas i åskväder.

Radions historia

Idag kan vi lyssna på radio lite när och hur vi vill. Men för att radion skulle bli en så vanlig och lättillgängligt medium som det är idag krävdes det en hel del forskning.

Redan på 1800-talet förstod man att elektricitet och magnetism hörde samman men det skulle dröja ett tag innan radion var uppfunnen. Det råder en del oklarheter kring vem som var först.

De första radiosignalerna bestod av morsesignaler och detta skedde kring år 1900. Omkring 20 år senare, alltså på 1920-talet utvecklades elektronrören och det var nu radio blev en blandning mellan prat och musik.

Det var också på 1920-talet som radio började sändas i Sverige. I början sändes alla program live men på 1930-talet började man spela upp förinspelade program med hjälp av en lackskiva som sedan skulle ersättas med en bandspelare.

Idag sker det mesta digitalt och radio sänds både live och förinspelat. Du kan lyssna på radions direktsändningar via en radioapparat eller på webben. Dessutom släpps många populära radioprogram som podcast och du kan lyssna på dina favoritradioprogram när det passar dig.

Public service eller kommersiellt finansierat

De första radiokanalerna var i samhällets tjänst, det vill säga public service. Dessa radiokanaler finansieras via staten. Länge hade public service totalt monopol på radiokanalerna i Sverige. Men på 1990-talet började flera kommersiella alternativ dyka upp där programmen avbryts med betalda reklamannonser. Några exempel på det är Rix FM och Mix Megapol. Idag lyssnar omkring 70% av svenskarna på radio.